Bloz symulacyjny ze zmianami na 01.07.2015

Bloz symulacyjny ze zmianami na 01.07.2015 dostępny

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, iż w dniu22.06.2015 został udostępniony BLOZ symulacyjny, który zawiera zmiany na wykazach wg:
 
„Projektu obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych”

przekazanego przez MZ do uzgodnień zewnętrznych w dniu 18 czerwca 2015 roku.

Zapisany w projekcie obwieszczenia planowany termin wejścia w życie to 01.07.2015 r.

Informacja ta jest również dostępna na stronie KAMSOFT S.A. w Serwisie dla BLOZ'a:

http://www.kamsoft.pl/servlet/news_viewer/wiad?nr=11734

 

 

Poniżej instrukcja jak pobrać i jak wykonać taką symulację .( PROSZĘ NIE SUGEROWAĆ SIĘ DATAMI NA OBRAZKACH )

 

1.Uruchamiamy 44 Kmounikacja

2.Wybieramy narzędzia – Aktualizacja symulacyjnej bazy BLOZ

3. Wybieramy Internet

4. Wybrać TAK – można przejrzeć informację następnie ESC wyjść.

Aby przejrzeć jakie będą zmiany

5. Wchodzimy w 14 Magazyn

6.Wybieramy operacje - symulacje

7.Wybrać TAK

8.Wybieramy tak i możemy przejrzeć zmiany , ( jeżeli nie zaktualizowaliśmy bloz sym. Data w kółku może być starsza wówczas wybieramy NIE)

  I wracamy do pkt .1, jeżeli aktualizacja była zrobiona wówczas wracamy do pkt. 7 lub chcemy wygenerować bufor na aktualnych danych np. po 2 dniach kiedy tworzyliśmy bufor )

9.Możemy za pomocą filtrów wybrać co ma nam się pokazać

 
Informacje pochodzą ze strony www.ajkserwis.com