Projekt zmain na 01.03.2014

Projekt zmain na 01.03.2014

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji zewnętrznych projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2014:

 

http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m111111&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=&ma=033232

 

Termin zgłaszania uwag 21.02.2014 g. 15:30
Informacje pochodzą ze strony www.ajkserwis.com