Zmiany od 01.11.2012

Dostępna jest już baza Bloz ze zmianami od 01.11.2012

Baza BLOZ od dnia 27-10-2012 r. zawiera zmiany zgodne z:

"Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych" (D.Urz.M.Z. z dnia 26.10.2012, poz.76)

Termin wejścia w życie obwieszczenia to 1 listopada 2012 r.

 

Informacja dostępna również na:http://www.kamsoft.pl/servlet/news_viewer/wiad?nr=10911
Informacje pochodzą ze strony www.ajkserwis.com