Bloz symulacyjny do zmian od 01.07.2012

BLOZ symulacyjny (blsym.zip) z dnia22-06-2012 r.dostępny pod adresem: ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/BLOZ/ zawiera zmiany na wykazach wg:

BLOZ symulacyjny (blsym.zip) z dnia 22-06-2012 r. dostępny pod adresem: ftp://ftp.kamsoft.pl/pub/BLOZ/ zawiera zmiany na wykazach wg:
 
Projektu obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

przekazanego do uzgodnień zewnętrznych w dniu 20 czerwca 2012 roku

Zapisany w obwieszczeniu planowany termin wejścia w życie to 01.07.2012 r.

  

Informacja ta jest też dostępna na stronie KAMSOFT S.A. w Serwisie dla BLOZ'a

 http://www.kamsoft.pl/servlet/news_viewer/wiad?nr=10774

 

Instrukcja pobrania Bloz-a symulacyjnego w dziale instrukcje na

http://www.ajkserwis.com/artykuly-dzial-2,-Instrukcje.html
Informacje pochodzą ze strony www.ajkserwis.com