O firmie  |  Usługi  |  Instrukcje  |  Dla aptek  |  Kontakt

INFORMACJE PRAWNE O KORZYSTANIU Z BAZY BLOZ

Baza KS - BLOZ jest utworem autorstwa KAMSOFT Spółka Akcyjna. Autorskie prawa majątkowe Producenta Bazy pozostają pod ochroną przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. j.t. 2006.90.631 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001.128.1402 z późn. zm.).

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o dane zawarte w bazie KS - BLOZ.

Producent udostępnia Bazę KS - BLOZ w postaci i o zawartości takiej w jakiej Baza znajduje się w chwili oddania jej do korzystania. W treści Bazy mogą wystąpić niezawinione przez Producenta nieścisłości. Baza nie stanowi oficjalnego nośnika informacji o statusie prawnym produktów leczniczych i suplementów diety na terenie RP. Okoliczności te powinny być brane pod uwagę przez wszystkie osoby korzystające z Bazy. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki powstałe w związku z korzystaniem z Bazy.

Producent, za odpłatnością, udziela licencji na korzystanie z poszczególnych modułów Bazy. Producent, za pośrednictwem niniejszej strony, udostępnia publicznie moduł podstawowy (BLOZ-0) i zezwala na korzystanie z niego w ramach dozwolonego użytku zdefiniowanego w treści art. 7 ustawy o ochronie baz danych. Oznacza to, iż osoby zainteresowane mogą przeglądać zawartość modułu lub pobierać lub wtórnie wykorzystywać nieistotną, co do jakości lub ilości, część zawartości modułu BLOZ – 0.

Korzystanie z modułu podstawowego w inny sposób niż określony powyżej i/lub korzystanie z pozostałych modułów Bazy danych wymaga zawarcia stosownej umowy z Producentem.

Jesteś w: Dla aptek

Telefony alarmowe:

 
602 156 855
Andrzej Kumorowicz
 
608 069 587
Artur Lipiński
 
668 832 065
Ernest Lewicki
 
508 462 195
Radek Starszak
 
 
* 508 462 193
* dyżur poza godzinami pracy
  i w weekend
 

Informacje bieżące

O firmie   |   Usługi   |   Instrukcje   |   Dla aptek   |   Kontakt
© 1997-2020 AJK SERWIS - Oprogramowanie dla aptek Kamsoft - Usługi informatyczne Bydgoszcz
Strefa serwisu: admin / IP, Webmaster - ITB Vega